Veckobladet

29 Söndagen under året
16 okt
9:00
11:00
11:00
13.00
15.00
18.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa på Polska
Mässa på Kaldeiska
Mässa för Melekiter
Måndag - 17 okt18.00Mässa
Tisdag - 18 okt14.00
18.00
Möte för daglediga och pensionärer
Mässa
Onsdag - 19 okt12.00
18.00
Mässa
Mässa i Köping
Torsdag - 20 okt17.30
18.00
Rosenkransen
Mässa
Fredag -21 okt17.00
18.00
Tillbedjan och möjlighet för bikt
Mässa
Lördag - 22 okt12.00
15.00
18.00
Vigiliemässa
Mässa för Filipinerna
Mässa för Syrianer
30 Söndagen under året
23 okt
9:00
11:00
11:00
18.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa i Fagersta
Måndag - 24 okt12.00Mässa
Tisdag - 25 okt14.00
18.00
Möte för daglediga och pensionärer
Mässa
Onsdag - 26 okt12.00
18.00
Mässa
Mässa i Köping
Torsdag - 27 okt17.30
18.00
Rosenkransen
Mässa
Fredag - 28 okt17.00
18.00
Tillbedjan och möjlighet för bikt
Mässa
Lördag - 29 okt12.00
Vigiliemässa
31 Söndagen under året
30 okt
9:00
11:00
11:00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Måndag - 31 okt18.00Mässa
ALLA HELGONS DAG, HÖGTID
Tisdag - 1 nov
12.00
18.00
18.00
Mässa i Korsets kapell på Hovdestalund
Mässa
Mässa i Köping
Onsdag - 2 nov12.00
18.00
18.00
Mässa
Mässa
Mässa i Köping
Torsdag - 3 nov17.30
18.00
Rosenkransen
Mässa
Fredag - 4 nov17.00
18.00
Tillbedjan och möjlighet för bikt
Mässa
Lördag - 5 nov12.00
15.00
Vigiliemässa
Mässa för Burundi
32 Söndagen under året
6 nov
9:00
11:00
11:00
13.00
15.00
18.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa på Polska
Mässa på Kaldeiska
Mässa för Melekiter
Måndag - 7 nov18.00Mässa
Tisdag - 8 nov14.00
18.00
Möte för daglediga och pensionärer
Mässa
Onsdag - 9 nov12.00
18.00
Mässa
Mässa i Köping
Torsdag - 10 nov17.30
18.00
Rosenkransen
Mässa
Fredag - 11 nov17.00
18.00
Tillbedjan och möjlighet för bikt
Mässa
Lördag - 12 nov12.00 Vigiliemässa
33 Söndagen under året
13 nov
9:00
11:00
11:00
14.00
17.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa för Kroater
Mässa för spansktalande