Veckobladet

Söndagen i Juloktaven - 31 december
Den Heliga Familjen, fest
9.00
11.00
11.00
Stilla Mässa
Högmässa
Mässa i Köping
Måndag - 1 januari
Guds Heliga Moder Marias Högtid
11.00
11.00
18.00
Mässa
Mässa i Köping
Mässa
Tisdag - 2 januari
S:t Basilios den Store och S:t Greogrios av Nazianzos
18.00Mässa med litania till helige Antonius
Onsdag - 3 januari
Jesu Heliga Namn
12.00
18.00
20.00
Mässa med litania till S:t Josef
Mässa i Köping
Rosenkrans för män
Torsdag -4 januari17.30
18.00
Rosenkrans
Mässa med litania till helige Franciskus
Fredag - 5 januari
17.00
18.00
Tillbedjan och tillfälle till bikt
Mässa
Lördag - 6 januari
Epifania - Herrens Uppenbarelse, högtid
11.00
12.00
Mässa i Köping
Vigiliemässa
Herrens Dop, högtid
7 januari
9.00
11.00
11.00
13.00
15.00
18.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa på polska
Mässa på kaldeiska
Mässa för Melekiter
Måndag - 8 januari18.00Mässa
Tisdag - 9 januari14.00
18.00
Möte för daglediga och pensionärer
Mässa med litania till helige Antonius
Onsdag - 10 januari12.00
18.00
20.00
Mässa med litania till S:t Josef
Mässa i Köping
Rosenkrans för män
Torsdag - 11 januari
17.30
18.00
Rosenkransen
Mässa
Fredag - 12 januari17.00
18.00
Tillbedjan och tillfälle till bikt
Mässa
Lördag - 13 januari
12.00
18.00
Vigiliemässa
Mässa för Syrianer
2 Söndagen under året - 14 januari9.00
11.00
11.00
14.00
17.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa på kroatiska
Mässa på spanska
Måndag - 15 januari18.00Mässa
Tisdag - 16 januari14.00
18.00
18.45
Möte för daglediga och pensionärer
Mässa med litania till helige Antonius
Möte för ekonomiråd
Onsdag - 17 januari
S:t Eriks domkyrkans invigning, fest
12.00
18.00
20.00
Mässa med litania till S:t Josef
Mässa i Köping
Rosenkrans för män
Torsdag - 18 januari17.30
18.00
Rosenkrans
Mässa med litania till helige Franciskus
Fredag - 19 januari
S:t Henrik
17.00
18.00
Tillbedjan och tillfälle till bikt
Mässa
Lördag - 20 januari10.30
12.00
13.00
15.00
Undervisning för årskurs 1-6
Vigiliemässa
Undervisning för konfirmander
Möte för Eritreaner
3 Söndagen under året - 21 januari9.00
11.00
11.00
13.00
15.00
18.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa på polska
Mässa på kaldeiska
Mässa för Melekiter
Måndag - 22 januari18.00Mässa
Tisdag - 23 januari
S:t Franciskus de Sales
14.00
18.00
Möte för daglediga och pensionärer
Mässa med litania till helige Antonius
Onsdag - 24 januari
12.00
18.00
20.00
Mässa med litania till S:t Josef
Mässa i Köping
Rosenkransen för män
Torsdag - 25 januari
Den helige aposteln Paulus omvändelse, fest
17.30
18.00
Rosenkransen
Mässa med litania till helige Franciskus
Fredag - 26 januari
S:t Timoteos och S:t Titus
17.00
18.00
Tillbedjan och tillfälle till bikt
Mässa
Lördag - 27 januari12.00
15.00
18.00
Vigiliemässa
Mässa för filippinerna
Mässa för syrianer"
4 Söndagen under året - 28 januari9.00
11.00
11.00
18.00
Stillamässa
Högmässa
Mässa i Köping
Mässa i Fagersta