Sakramenten

Dopet

Bikten

Heliga Kommunionen

Konfirmation

Äktenskapet

Prästvigningen

Sjukas smörjelse

Begravning