Kungörelse

Mina Kära i Kristus!

Från måndag den 23 nov kommer nya regler i vår församling:

under veckan firar vi Mässor varje dag kl. 12.00 och kl. 18.00.

– på lördagar firar vi Mässor kl. 7.30 och kl. 11.00

– på söndagar firar vi Mässor kl. 9.00 och kl. 12.00

(mellan kl. 9.45 tills 11.45 delar vi ut Heliga Kommunion till alla  som kommer till privat bön – ungefär varje 15 minuter).

UNDER VARJE MÄSSA KAN VARA BARA 8 PERSONER MED PRÄSTEN.

– DÄRFÖR OM MAN VILL DELTA MÄSSA MÅSTE MAN SKRIVA SIG I FÖRVÄG PA EN SPECIELL LISTA SOM FINNS I SAKRISTIAN (ELLER GENOM ATT RINGA, SKRIVA SMS ELLER MAILA).

UNDER MÄSSA KYRKAN ÄR STÄNGT!

MÄNNISKOR SOM REDAN HAR BOKAT TID BORDE VÄNTA I VAPEN HUSET (VI ÖPPNAR DEN HALF TIMME INNAN MÄSSAN). ANNARS MISSAR DEM CHANSEN ATT DELTA MÄSSAN!

– i Köping gäller samma regler: Mässor firar vi varje onsdag kl. 18.00 och OBS! söndag kl. 10.00 – senare präster delar ut Heliga Kommunion alla dem som besöker kyrkan för privat bön tills kl. 12.00. Man måste skriva sig på listan som finns i sakristian. Man borde vänta innan mässan åtminstone 10 min vid.kyrkans lilla dörren från parkerings sidan.

 

– Regeringen har meddelat att utgångspunkten är att förbudet ska gälla i fyra veckor, men om det inte fungerar kommer det att förlängas till över jul och nyår.