Guds Heliga Moder Marias Högtid

Mässor i Västerås: kl. 9.00 - Mässa Mellan kl. 10.00 och 12.00 delar vi ut Heliga Kommunion till alla som besöker kyrkan kl. 12.00 - Mässa kl. 18.00 - Mässa Mässa i Köping kl. 10.00 och senare till kl. 12.00 delar vi ut Kommunion för alla  

Mässor

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

kl. 7.30 - Mässa kl. 13.00 - Mässa på kaldeiska kl. 15.00 - Mässa för Burundi

2 söndagen efter Jul

Mässor i Västerås: kl. 9.00 - Mässa Mellan kl. 10.00 och 12.00 delar vi ut Heliga Kommunion till alla som besöker kyrkan kl. 12.00 - Mässa Mässa i Köping kl. 10.00 och senare till kl. 12.00 delar vi ut Kommunion för alla  

EPIFANIA – Herrens uppenbarelse, högtid

Mässor i Västerås: kl. 9.00 - Mässa Mellan kl. 10.00 och 12.00 delar vi ut Heliga Kommunion till alla som besöker kyrkan kl. 12.00 - Mässa Mässa i Köping kl. 10.00 och senare till kl. 12.00 delar vi ut Kommunion för alla  

Mässor

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

kl. 7.30 - Mässa kl. 15.00 - Mässa på eritreanska kl. 18.00 - Mässa för Syrianer

Herrens Dop

Mässor i Västerås: kl. 9.00 - Mässa Mellan kl. 10.00 och 12.00 delar vi ut Heliga Kommunion till alla som besöker kyrkan kl. 12.00 - Mässa Mässa i Köping kl. 10.00 och senare till kl. 12.00 delar vi ut Kommunion för alla  

2 Söndagen under året

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

kl. 9.00 - Mässa kl. 12.00 - Mässa kl. 13.30 - Mässa på polska Mellan kl. 10.00 - 12.00 alla som besöker kyrkan för privat bön kan ta Heliga Kommunion

3 Söndagen under året

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

kl. 9.00 - Mässa kl. 12.00 - Mässa Mellan kl. 10.00 - 12.00 alla som besöker kyrkan för privat bön kan ta Heliga Kommunion

4 söndagen under året

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

kl. 9.00 - Mässa kl. 12.00 - Mässa Mellan kl. 10.00 - 12.00 alla som besöker kyrkan för privat bön kan ta Heliga Kommunion