PILIGRIMSVANDRING TILL MUNKTORP

S:t Josefs kyrka i Köping Murmästaregatan 6, Köping, Sverige

Vi vandrar till Munktorp från Köping - vi börjar med Mässa i S:t Josef kyrkan kl. 9.00 och andra grupp cyklar från Västerås kl. 10.00! Alla andra som vill välkomna piligrimer på platsen är redan välkomna i S:t David kyrkan i Munktorp kl. 12.30 Senare efter böner i kyrkan till Gud genom den helige David […]

S:t Antonius av Padova, Högtid

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

Mässor: kl. 9.00 - Stilla Mässa kl. 12.00 - Högtid Mässa - efter Mässa vi ska installera i Mariaskapell ny staty av den Helige Antonius!

13 Söndagen under året

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

Mässor i vår kyrka: kl. 9.00 kl. 11.00

15 Söndagen under året

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

Mässor i vår kyrkan kl. 9.00 kl. 11.00

Piligrimsvandring till Munktorp

Piligrimsvandring til MUNKTORP!!! Vi börjar i Köping med Mässa kl. 9.00 och efter den börjar vi vandra mot Munktorp Andra grupp som vill cykla från Västerås samlas vid kyrkan kl. 10.00 Ungefär kl. 12.30 samlas vi i s:t Davids Kyrka för att be och senare "agape" i församlings sal.

Porciunculaavlat

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -, Sverige

Mässor i vår kyrka: Kl. 12.00 Kl. 18.00