Undervisningen

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås, -

Kl. 10.00 - Undervisningen för årskurs 4-6 Kl. 11.30 - Massa for barn och ungdomar Kl. 12.30 - Undervis för årskurs 7-8