Senast föregående Evenemang

Porciunculaavlat

Vår Frus Kyrka Västerås Lidmansvägen 8, Västerås

Mässor i vår kyrka: Kl. 12.00 Kl. 18.00

Piligrimsvandring till Munktorp

Piligrimsvandring til MUNKTORP!!! Vi börjar i Köping med Mässa kl. 9.00 och efter den börjar vi vandra mot Munktorp Andra grupp som vill cykla från Västerås samlas vid kyrkan kl. 10.00 Ungefär kl. 12.30 samlas vi i s:t Davids Kyrka för att be och senare "agape" i församlings sal.