Heliga Kommunion – Eukaristin 

Eukaristin är ”hela det kristna livets höjdpunkt och källa”

Eukaristin är det starkaste uttrycket för den kristna gemenskapen. Som kristna står vi inte ensamma, vi tillhör en skara av troende som vill leva i gemenskap med Kristus och med varandra. Vi är som en enda kropp, Kristi kropp. Kommunionen är det främsta tecknet på denna samhörighet.

Enligt katolsk tro förvandlas brödet och vinet i mässan så att Jesus Kristus blir helt och fullt närvarande: brödet och vinet blir till Kristi kropp och blod.

Den som är katolik tror att han i nattvarden förenas med Kristus och att vi genom honom förenas med varandra. Nattvarden ger näring till det kristna livet med Jesu kropp under brödets och Jesu blod under vinets gestalt som Jesus själv gjorde i nattvardssalen kvällen före sitt lidande.

Läsningar ur Bibeln och böner runt nattvardsmåltiden har kommit till under århundradenas lopp.

Genom Herrens bön och genom att i fridshälsningen uttrycka vår försoning med varandra förbereder vi oss för kommunionen. I den förenas hela vårt väsen med Kristus, och så förenas vi ständigt på nytt med honom och varandra till »en enda kropp«. Så kan vi återvända till vårt dagliga liv för att där leva i förnyad kärlek till Gud och medmänniskor. Så omfattas hela vår tillvaro av påskens mysterium, i väntan på den dag när Gud slutgiltigt för oss genom döden till livet.