Dopet

Vill du döpa ditt barn eller vill du kanske själv bli döpt i katolska kyrkan?

Dopet är det första sakramentet som grundlägger det kristna livet. Ordet dop är besläktat med ”doppa”. När den som ska döpas stiger ned i dopgraven eller sänks ned i dopfunten är detta ett tecken på att man i dopet får del av Kristi död och uppståndelse.

Dopet förrättas genom att tre gånger gjuta vatten över huvudet med orden ”N, jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.” Som förklarande symboler smörjs pannan med krisma (blandning av olja och balsam) så som man tidigare smorde kungar och andra betydande personer. En vit dopklänning hänvisar till det rena, nya livet. Dopljuset tänds vid det stora ljuset som man har välsignat i påsknatten som ett tecken på den uppståndne Kristus.

Dopet det är tecknet på att en människa tar emot Kristus och blir medlem i kyrkan. Det betecknar också rening – från all synd, särskild från arvsynd som kommer från Adam och Eva – liksom det är ett tecken på nytt liv. När ett barn döps lovar föräldrar och faddrar att ta ansvar för att barnet får växa upp i kyrkans tro.

Vad behöver man?

  • Barnens familjebevis från Skatteverket (obs! det måste stå på papper barnens uppgifter samt både två föräldrar)
  • Anmälan om dopet som man kan hämta från expedition
  • Åtminstone en fadder – Gudmor eller Gudfar som själv är katolik och har tagit konfirmation sakrament.
  • Dopljuset som man kan köpa i expedition
  • Vita kläder för barn – föräldrar måste fixa det själv