Välsignelse av hemmet

av apr 18, 2020

”Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.”

Enligt olika traditioner under jultiden besöker präster  medlemmar i församlingen för att välsigna huset eller hemmet och be tillsammans om Guds välsignelse för hela det kommande år.

För välsignelse av hemmet, v.g. kontakta gärna någon präst.